چت (گفتگوی اينترنتی) 

چت (گفتگوی اينترنتی)  چت به يکی از محبوب‌ترين برنامه‌های اينترنتی تبديل شده است. چت نوعی ارتباط مکتوب همزمان بين دو…

4,000 تومان