پیشگامان روابط‌عمومی: کارول جی. بیتمن

کارول جی. بیتمن “من معتقدم روابط‌عمومی حرفه‌اي است كه بايد نگران خودش باشد نه با دستكاری افكار مردم بلكه به روشنگری…

7,000 تومان