پیشگامان روابط‌عمومی: پی. تی بارنیوم 

پی. تی بارنیوم روابط‌عمومی نقشی اساسی در رشد صنعت سرگرمی‌و تفريحی آمريکا بازی كرده است، اين مطلب را داگ نيوسام…

11,000 تومان