کتاب: کنفرانس از راه دور

عنوان کتاب: کنفرانس از راه دور (یک راهنمای جامع) تهیه و تدوین: انتشارات کارگزار روابط‌عمومی ویرایش: زهرا بابازاده‏گان حروفچین و…

35,000 تومان