پیشگامان روابط‌عمومی: تيم تراورس- هيلی

  پايان جنگ جهانی دوم آغازی برای حرفه روابط‌عمومی به شيوه‌ای مدرن نه تنها در آمريکا بلکه در سراسر دنيا…

6,000 تومان

نظريه برجسته‌سازی

نظريه برجسته‌سازي تمرکز بر علوم اجتماعي و زمينه جديد تحقيقات رسانه‌هاي همگاني درباره اثرات اجتماعي و رواني تکنولوژي‌ها و وسايل…

7,000 تومان