نخستین کارگاه آموزشی استانداردسازی فعالیت های روابط‌عمومی