آگهی

آگهی آگهي، به عنوان ابزار مورد استفاده در روابط‌عمومی، شامل خريد فضا يا زمان قابل بهره‌برداري در روزنامه‌ها، مجلات، راديو،…

14,000 تومان