پايان دوره حرمتداری

پايان دوره حرمتداري ايالات متحده در موارد متعددي طي دهه 1960، روند تغيير تدريجي شديدي را تجربه كرد كه به…

9,000 تومان