نظريه توجيه

نظریه توجیه در محيط پر آشوب و مداخله شده كنوني، شرکت‌ها معمولاً به خاطر اقدامات خود مورد انتقاد قرار مي‌گيرند.…

10,000 تومان