پیگامان روابط‌عمومی: فيليپ لزلی

فيليپ لزلی فيليپ لــزلی (1997-1918)، يـك كارشناس روابط‌عمومی مشهور و برنده جايزه، از دفتر مركزی خود در شيكاگو، در ايلينويز،…

8,000 تومان

روابط اجتماعی

روابط اجتماعی روابط اجتماعی مسئوليت عمدتاً خاص روابط‌عمومی‌‌است كه بر مديريت شبكه‌های بالقوه و موجود، تعامل ارتباطی سازمان‌ها و جامعه…

8,000 تومان