تئوری كاهش عدم اطمينان

  مفهوم کاهش عدم‌قطعيت بدين موضوع اشاره دارد که انگيزه افراد برای جستجوی اطلاعات، کاستن عدم قطعيت و ترديد است.…

7,000 تومان

گشودگی

گشودگی مفهوم گشودگی يا باز بودن در حوزه روابط‌عمومی دارای دو تعبير داخلی و خارجی است. از ديدگاه داخلی، کارمندان…

5,000 تومان

ارتباط درون‌سازمانی

ارتباط درون‌سازمانی ارتباط درون سازمانی توسط روابط‌عمومی در بين كارکنان يك سازمان‌ هدايت می‌شود. جيمز ای. گرونيگ و يويی –…

8,000 تومان

مالکيت نشان و تجاری کردن نشان

مالکيت نشان و تجاری کردن نشان مفاهيم مالکيت نشان و تجاری کردن نشان الزاماً به همديگر گره خورده‌اند و هم…

8,000 تومان