نگهداری و نگهداری برای انتشار

نگهداری و نگهداری برای انتشار اطلاعيه‌های مطبوعاتی يكی از پراستفاده‌ترين ابزارهای روابط‌عمومی هستند. اين اطلاعيه‌ها، ابزارهای كارآمدی برای انتشار اطلاعات…

3,000 تومان

سردبير و ناشر

سردبير و ناشر ويراستار عنوانی کلی برای افرادی است كه برای سازمان‌هايی از قبيل ناشران كتاب، روزنامه‌ها و مجلات كار…

4,000 تومان

نسخه خبر

نسخه خبر نسخه خبر، متن نوشته شده‌ای است كه چاپ خواهد شد. هدف آن ممكن است اطلاع رسانی، يا متقاعد…

4,000 تومان