تشکيل ائتلاف

تشکيل ائتلاف تشکيل ائتلاف ، روند توسعه روابط کاری ميان افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها يا ملت‌ها به منظور بسيج فعاليت‌هاي گروهی،…

7,000 تومان