نظريه اقتضائی

نظريه اقتضائی نظريه اقتضائی يا ايجابی در روابط‌عمومی، يك عدسی دوربين براي ديدن‌ روابط‌عمومی‌‌به عنوان روش‌های واقع گرايانه و ريزه‌كاری‌های…

6,000 تومان

همسازی: نظريه اقتضائی

همسازی: نظريه اقتضائی همسازي، زماني اتفاق مي افتد كه کارشناسان روابط‌عمومی تلاش مي كنند از طريق گفتگو، مذاكره و مصالحه،…

6,000 تومان