پیشگامان روابط‎‌عمومی: تئودور نيوتون ویل

 تئودور نيوتون ويل (16 جولای 1845- 16 آوريل1920) يكی از مديران ارشد شركت AT&T در دو دوره بسيار بحرانی در…

8,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: جيمز دراموند الث ورث

جيمز دراموند الث ورث   جيمز دراموند الث ورث اولين مجری روابط‌عمومی‌ شركت آمريكايی تلفن و تلگراف بود كه از…

6,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: اد بلاك 

اد بلاك  اد بلاك ، معاون ارشد روابط‌عمومی در شركت AT&T از سال ١٩٧٥ تا سال ١٩٨٦ و يكی از…

9,000 تومان