پیشگامان روابط‌عمومی: روزالی ای. رابرتس

  روزالی ای. رابرتس (1943) در سال 1992 رييس انجمن روابط‌عمومی آمريکا و نخستين و تنها فرد منتخب نبراسکانی و…

10,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: ری اسميت  

 ری دبليو. اسميت (1918 الي 1981) 23 سال در خدمت انجمن روابط‌عمومی آمريکا بود. در ابتدا به عنوان دستيار شرلی.…

3,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: جين اسکونوور  

 جين وی اسکونوور از سال 1920 رييس دادلی- اندرسون- يـوتزی (D-A-Y) ، اولين شركت بزرگ روابط‌عمومی در نيويورك با مالكيت…

6,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: آمليا لابسنز

آمليا لابسنز آمليا لابسنز (1992-1922) نخستين زن رييس مؤسسه روابط‌عمومی بين‌المللی (ايپرا) بود، كه درسال 1986 خدمت می‌كرد و به…

4,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: ماريلين لاوری

ماريلين لاوری ماريلين لاوری (-1939) نخستين زنی بود كه مقام‌های مديريتی عالی‌رتبه تلفن و تلگراف آمريكا (AT&T) را كسب كرد.…

4,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: راث بی. كاسيويتز

راث بی. كاسيويتز خانم راث ايلين بلور كاسيويتز (1928) كه دارای مدرك ليسانس در زمينه مديريت روزنامه‌نگاری از دانشگاه ايالت…

4,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: ای. روكسی هاولت 

ای. روكسی‌هاولت  ای. روكسی‌هاولت رييس روابط‌عمومی‌هاولت و گينز در شهر پورتلند، در ايالت اورگان رهبر ارايه خدمات عمومی‌به جامعه در…

5,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: جوديت اس. بوگارت

جوديت اس. بوگارت جوديت بوگارت (1936) مشاور روابط‌عمومی به عنوان دومين زن رييس انجمن روابط‌عمومی آمريکا در سال 1983 انتخاب…

4,000 تومان

پیشگامان روابط‌‌عمومی: آليس ال. بيمن 

آليس ال. بيمن  آليس ال. بيمن (٢٠٠٣-١٩١٩) در سال ١٩٧٤ اولين رييس زن انجمن ملی روابط‌عمومی،شورای پيشرفت و حمايت از…

4,000 تومان