نظريه همسويی

نظريه همسويی  همسويی زمانی رخ می‌دهد كه دو نفر يا بيشتر به طور همزمان به سمت يكديگر و به سوی…

9,000 تومان