مديريت واحد روابط‌عمومی شرکت

مديريت واحد روابط‌عمومی شرکت برای اداره يك واحد روابط‌عمومی، يك کارگزار ارشد بايد تمامی تلاش خود را برای برقراری يک…

8,000 تومان

گزارش مالی سالانه

گزارش مالی سالانه به زبان ساده بايد گفت كه بر طبق تعريف سازمان مبادلات سهام نيويورک، گزارش سالانه، بيانيه مالي…

6,000 تومان