نظريه مديريت روابط

  عبارت مديريت روابط به فرآيند مديريت روابط ميان يک سازمان و مخاطبان داخلی و خارجی آن اطلاق می‌شود. در…

7,000 تومان