تفسير جانب‌دارانه

 به متخصصان روابط‌عمومی اسامی بسياری نسبت داده شده است- متقلب، نماينده مطبوعات، ماشين تبليغات و‌ مفسرين جانب‌دار (اسپين داکتر اطلاعات…

10,000 تومان

سنگرگيری

 سنگرگيری اصطلاحی است كه برای تلاش‌های يك سازمان يا يك شخص برای اجتناب از پاسخگويی به پرسش‌های گزارشگران يا مخاطبان…

3,000 تومان

دموگرافی (جمعيت شناسی)

دموگرافی (جمعيت شناسی) دموگرافی نشان‌دهنده خصوصيات فيزيكی يك جمعيت است، مانند سن، شغل، وضعيت تاهل، بزرگی خانواده، وضعيت جغرافيايی، تحصيلات…

5,000 تومان

روابط مصرف‌كننده/ مشتری

روابط مصرف‌كننده/ مشتری روابط‌عمومی و روابط مصرف‌كننده نقاط مشترك بسياری دارند. در واقع حتی بعضی‌ می‌گويند كه ‌اين دو خويشاوند…

7,000 تومان