ارتباطات يك‌طرفه و دوطرفه

 ارتباطات دوطرفه و يک‌طرفه بيانگر دو روش پايه يا سبک ارتباطی است و هم‌چنين دو مفهوم کليدی در «چهار مدل…

5,000 تومان

خدمات خبری

خدمات خبری خدمات خبری در حال حاضر دربرگيرنده آن چيزی است كه زمانی حلقه‌های مجزا اما مرتبط در كانال‌های ارتباطی…

4,000 تومان

پخش محدود و پخش گسترده

پخش محدود و پخش گسترده پخش محدود و پخش گسترده دو شيوه انتشار پيام‌های رسانه‌ای می‌باشند. در پخش محدود نوعی…

4,000 تومان

چند رسانه‌ای‌ها

چند رسانه‌ای‌ها چند رسانه‌ای‌ها تركيبی از فن آوری‌های مجزا می‌باشد. به عبارتي ساده‌تر، چند ‌رسانه‌ای به معنای «كاركردن رسانه‌های متعدد…

4,000 تومان

شبكه‌های رسانه‌ای

شبكه‌های رسانه‌ای يكي از سنت‌های روابط‌عمومی اين است كه بيشتر فعاليت‌های ارتباطی‌خود را از طريق «رسانه‌های ديگران» اداره می‌كند. آگهی…

5,000 تومان

جامعه اطلاعاتی

جامعه اطلاعاتی  جامعه اطلاعاتی اصطلاحی است که آلوين تافلر در کتاب موج سوم به سال 1980 آن را معرفی کرده…

10,000 تومان

صفحه اول سايت اينترنتی

صفحه اول سايت اينترنتی صفحه وب يك پوشه رايانه‌ای است و به گونه‌ای ذخيره می‌شود كه برای ساير كاربران رايانه…

4,000 تومان

عصر رقمی، رقمی‌سازی

عصر رقمی، رقمی‌سازی رقمی‌سازی، فرآيند تبديل اطلاعات با استفاده از ارقام يك و صفر به صورت دودويی است. عصر رقمی،…

4,000 تومان

تيتراژ/ عناوين

تيتراژ/ عناوين تيتراژ، متنی است كه در انتهای برنامه‌های تلويزيونی (و اخيراً به نحو روزافزونی در ابتدای برنامه‌های تلويزيونی) و…

4,000 تومان

خدمات تجاری آنلاين

خدمات تجاری آنلاين خدمات تجاری آنلاين يکی از سه روشی است كه برای دسترسی به اينترنت مورد استفاده قرار می‌‏گيرد.…

4,000 تومان