صفحه ديدگاه‌ها

صفحه ديدگاه‌ها صفحه ديدگاه‌ها به صفحه‌ای در روزنامه گفته می‌شود كه مقابل صفحه سرمقاله‌ است. (سرمقاله منعكس‌كننده موضع سردبير يا…

4,000 تومان

روابط رسانه‌ای

روابط رسانه‌ای روابط رسانه‌ای دقيق، زمانی كه اكثر مردم حتی نمی‌دانستند «کارزار روابط‌عمومی» چيست، نقش مهمی‌در مبارزه روابط‌عمومی‌ايفا می‌کرد. «مادر»…

10,000 تومان

نويسندگان آزادنويس

نويسندگان آزادنويس يک نويسنده آزادنويس کسی است که از راه نويسندگی، ويرايش، عکاسی، دکورسازی، ايستگاه‌های پخش، نويسندگی در مجلات، سـايت‌های…

4,000 تومان

تبليغ منفی

تبليغ منفی قرار دادن يك محصول يا خدمات در بازار و سعی در جدا كردن آن از محصولات يا خدمات…

4,000 تومان

پيش‌خبر

پيش‌خبر پيش‌خبر، گزارشي است که حرفه‌ای‌های روابط‌عمومی و ديگران به منظور اعلام جلسات، فعاليت‌ها، سخنراني‌ها، وقايع ورزشي، كنفرانس‌هاي خبري، ايجاد…

4,000 تومان