کتاب: دستورالعمل قطعی برای اهداف و نتایج کلیدی OKRs

کتاب «دستورالعمل قطعی برای اهداف و نتایج کلیدی OKRs» (یک پلتفرم موفقیت برای سازمان‌های با کارایی بالا)، در 73 صفحه…

70,000 تومان