پیشگامان روابط‌عمومی: كارل بایر

كارل بایر كارل باير ، يكی از بزرگترين و موفق ترين شرکت‌های روابط‌عمومی در تاريخ آمريکا را تأسيس كرد و…

9,000 تومان