کارگزار مطبوعاتی/ چاخان

کارگزار مطبوعاتی/ چاخان کارگزار مطبوعاتی، يك واژه موهن برای ناشر يا نماينده مطبوعات در صنعت سرگرمی است. اين واژه محاوره‌ای…

5,000 تومان

پل‌زدن

پل‌زدن پل‌زدن اصطلاحی است به معنی انتقال كه از بخش روزنامه‌نگاری به روابط‌عمومی آمده است. در روزنامه‌نگاری متداول‌ترين تعريف اين…

5,000 تومان