گفتمان فضای عمومی

 در سال 1962، يورگن‌هابرماس مقاله بنيادين تغيير ساختاری فضاي عمومی: تحقيقی در مورد طبقه‌ای از جامعه بورژوا را نوشت. از…

5,000 تومان

حرفه ای و حرفه ای گرايی

حرفه ای و حرفه ای گرايی گرچه چالش‌های بسياری در برابر مفاهيم حرفه‌ای و حرفه‌ای‌‌گرايی وجود دارد، حرفه‌ها همچنان بر…

6,000 تومان

بيان آزاد  

بيان آزاد فرانک والش در سال 1988 در يک مونوگراف با بررسی درباره روابط‌عمومی چنين نوشت: «مردم سالاری در جريان…

5,000 تومان

افترا (تهمت و توهين)

افترا (تهمت و توهين) در گذشته مساله افترا به دو مورد تهمت (كتبی) و توهين (شفاهی) تقسيم می‌شد. اين جداسازی…

5,000 تومان

حق مؤلف

حق مؤلف پيش از عصر روشنفكري در اروپا، حق مؤلف معنايی نداشت. ‌اين حق محصول انتقال عقايد از دانش به…

5,000 تومان

اجتماع‌گرايی

اجتماع‌گرايی در سال 1988، دين کراکبرگ و كنت استارك اظهار داشتند كه مفهوم اجتماع يا جماعت بايد به عنوان پايه…

7,000 تومان