برگزیدگان جایزه بین‌المللی دکتر نطقی
1. پروفسور کاظم معتمدنژاد، پدر ارتباطات نوین ایران، اوّلین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی‌ایران، 1383.
2. پروفسور جیمز گرونیگ، استاد ممتاز روابط عمومی‌در دپارتمان ارتباطات دانشگاه مریلند کالج پارک آمریکا و مبدّع نظریّه «تعالی»، دوّمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی‌ایران، 1384.
3. پروفسور علی‌اکبر جلالی، پدر علم فنّاوری اطّلاعات ایران و مبدّع نظریّه «موج چهارم و عصر مجازی در دنیا»، نخستین همایش بین‌المللی روابط عمومی‌2، 1388.
4. پروفسور علی‌اکبر فرهنگی، پدر مدیریّت رسانه ایران، دوّمین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی‌و نهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی‌ایران، 1391.
5. پروفسور سعیدرضا عاملی، استاد ارتباطات دانشگاه تهران، دهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی‌ایران، 1392.
6. دکتر یونس شکرخواه، بنیانگذار روزنامه‌نگاری آنلاین در ایران، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی‌ایران، 27 مهرماه 1393.
7. پروفسور حسن بشیر، استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، پازدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی‌ایران، 30 مهرماه 1397.
8. پروفسور باقر ساروخانی، پدر جامعه‌شناسی ارتباطات ایران، شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی‌ایران، 23 دی ماه 1398.

برگزیدگان جایزه ملّی دکتر نطقی
1. استاد علی میرسعید قاضی، پیشکسوت روابط عمومی، اوّلین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی‌ایران، 1383.
2. استاد کاظم متولّی، پیشکسوت روابط عمومی، اوّلین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی‌ایران، 1383.
3. استاد هوشنگ عباس‌زاده، استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، دوّمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی‌ایران، 1384.
4. دکتر عبدالله جاسبی، رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی، سوّمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی‌ایران، 1385.
5. استاد میرزابابا مطهّری‌نژاد، پیشکسوت روابط عمومی‌و عضو هیأت مدیره انجمن روابط عمومی‌ایران، چهارمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی‌ایران، 1386.
6. شمیم عبدل جلیل، رئیس روابط عمومی‌اتّحادیه جنوب شرق آسیا، مالزی – کوالالامپور – دانشگاه بین‌المللی اسلامی، 1388.
7. دکتر محمّدمهدی مظاهری، نهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی‌ایران، 1391.

برگزیدگان تندیس دکتر نطقی
1. دکتر حسن ربیعی، مدیر کلّ روابط عمومی‌سازمان اوقاف و امور خیریّه کشور، دوّمين نشست تخصّصی مديران و کارشناسان روابط عمومی، ایران – تهران – هتل بزرگ ارم، 1390.