شارا- شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی‌ایران یک پایگاه دیجیتالی است که بر موضوعات روابط‌عمومی متمرکز است. این منبع متعلق به همه کارشناسان، مدیران، دانشجویان و سایر علاقمندان این عرصه است که به دنبال جدیدترین ایده‌ها، بینش‌ها و اطلاعات هستند.

شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی، طیف وسیعی از مسائل مهم پیش روی روابط‌عمومی‌ها، همراه با نمونه‌های دنیای واقعی، ایده‌ها و توصیه‌های عملی در مورد چگونگی موفقیت در روابط‌عمومی را ارائه می‌دهد.

شارا در فروردین 1390 توسط مهدی باقریان، نویسنده و فعال روابط‌عمومی‌و مدیر عامل موسسه کارگزار روابط‌عمومی‌تأسیس شد.

شارا یک پایگاه تخصصی مستقل است و با حمایت‌های جامعه روابط‌عمومی‌کشور اداره دارد.

پایگاه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی‌ایران- شارا: www.shara.ir