گزارش

گزارش يک گزارش غيرخبری، صرفا به عنوان يك مشخصه، از نظر آهنگ و ساختار سازمانی با مقاله خبری، تفاوت دارد.…

4,000 تومان

سرمقاله

سرمقاله سرمقاله، مقاله‌ای در يك روزنامه يا مجله است كه ديدگاه سردبير يا يك مقاله‌نويس مهمان را در مورد موضوعی…

4,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: کارول جی. بیتمن

کارول جی. بیتمن “من معتقدم روابط‌عمومی حرفه‌اي است كه بايد نگران خودش باشد نه با دستكاری افكار مردم بلكه به روشنگری…

7,000 تومان