اجتماع‌گرايی

اجتماع‌گرايی در سال 1988، دين کراکبرگ و كنت استارك اظهار داشتند كه مفهوم اجتماع يا جماعت بايد به عنوان پايه…

7,000 تومان