برچسب

 برچسب، يک عبارت كوتاه توصيفی است که در روابط‌عمومی، تبليغات و بازاريابی برای رساندن پيام اصلی استفاده می‌شود. برچسب و…

4,000 تومان

مدير تبليغات

تبليغات‌چی، فردی است که تبليغات بدون هزينه تهيه می‌کند. به دست آوردن تبليغات بدون هزينه، عبارت است از انتشار پيام‌های…

6,000 تومان

كارگزاری مطبوعات

كارگزاری مطبوعات كارگزاری مطبوعات حرفه جلب توجه روزنامه‌ها از طريق روش‌های خبرساز، صرفنظر از اين‌كه تا چه اندازه عجيب باشند،…

5,000 تومان

جزوه 

جزوه جزوه يا پانفليت يك كتابچه نازك چاپی درباره موضوعات جنبی است كه در روابط‌عمومی، تبليغات و بازاريابی مورد استفاده…

4,000 تومان

خبرنامه

خبرنامه خبرنامه ، نوعی نشريه است که اغلب توسط كارشناسان روابط‌عمومی تهيه می‌شود. تقريبا تمامی سازمان‌ها- اعم از غيرانتفاعی و…

5,000 تومان

اطلاعيه رسانه‌ای

اطلاعيه رسانه‌ای اطلاعيه رسانه‌ای ‌که اطلاعيه مطبوعاتی نيز ناميده می‌شود، يكی از كاربردی‌‌ترين روش‌ها يا ابزار در حرفه روابط‌عمومی است.…

5,000 تومان

صفحه‌بندی

صفحه‌بندی صفحه‌بندی عبارت از تزيين- تنظيم مکانی عناصر گرافيكی برای يك نشريه چاپی است. عناصر گرافيكی شامل عكس‌ها، طرح‌ها، پس‌زمينه‌ها،…

5,000 تومان

فلاير

فلاير نوعی اطلاعيه چاپی در قطع يک ورقه کوچک يا يک فرم چاپی است که از مطالب مرتبط به هم…

4,000 تومان

صنعت تفريحات، پابليسيتی و ترويج

صنعت تفريحات، پابليسيتی و ترويج دست‌اندركاران روابط‌عمومی‌ که در صنعت تفريحی و سرگرمی‌نيز کار می‌کنند؛ اغلب در پابليسيتی و ترويج…

6,000 تومان

عامل ملازم (کمکی)

عامل ملازم (کمکی)  عامل ملازم به آژانس‌ها و كمپانی‌های كمكی گفته می‌شود كه براي همراهی تبليغات يا فعاليت روابط‌عمومی اقدام…

4,000 تومان

بروشور 

بروشور بروشور نوعی نشريه موردی است كه به منظور انتقال اطلاعات مفيد به مخاطبان در روابط‌عمومی، تبليغات و بازاريابی مورد…

4,000 تومان