پیشگامان روابط‌عمومی: جوديت اس. بوگارت

جوديت اس. بوگارت جوديت بوگارت (1936) مشاور روابط‌عمومی به عنوان دومين زن رييس انجمن روابط‌عمومی آمريکا در سال 1983 انتخاب…

4,000 تومان