حوزه‌های معنايی

 حوزه‌های معنايی تار و پود روابط‌عمومی هستند- مجموعه نظرات و عقايد بازارها و مردمی‌كه جامعه را تشكيل می‌دهند. يکی از…

5,000 تومان

نظريه گفتمان ترغيبی (فصاحت كلام)

  نتيجه اصلی روابط‌عمومی، پيام‌ها و معانی است که توليد می‌کند. كارگزاران در کار پيام و معانی هستند. در ميان…

9,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: توماس جی. “تامی” راس

  توماس جی. («تی.جی» يا «تامی») راس يکی از كارگزاران نادر نسل سوم بود که در قرن بيستم کار می‌کرد.…

6,000 تومان

نظريه تقويت

  نظريه تقويت در سال1960 توسط جوزف تی کلاپر به منظور مبارزه با نظريه حاکم تأثيرات رسانه‌ها مطرح شد و…

7,000 تومان

نظريه عملکرد مستدل

 نظريه عملكرد مستدل، به درك نظريه ترغيب و انگيزه‌های انسانی كمك می‌نمايد با توضيح اين‌كه عملكرد چگونه محصول تمايلات رفتاری…

6,000 تومان

هدف

  اصطلاح هدف  هم به عنوان اسم و هم به عنوان فعل به کار می‌رود. هدف به عنوان اسم، به معنای…

7,000 تومان

تاكتيك‌ها

  تاکتيک‌ها ابزاری هستند که كارگزاران برای اجرای راهبرد‌هايی که توسط مديران, از جمله مديران روابط‌عمومی ايجاد شده‌اند‌، به كار…

15,000 تومان

مشارکت‌های راهبردی

 مشارکت‌های راهبردی از طريق روابط‌عمومی به وجود می‌آيند تا روابط سودمند دوطرفه‌ای را پرورش دهند و تقويت کنند. برای نمونه،…

6,000 تومان

جامعه

 تمام حرفه‌ها كمك‌های خود را بر اساس توانايی برای افزودن ارزش‌ به جامعه ارزيابي می‌كنند. تاريخچه حرفه روابط‌عمومی از طبيعت…

8,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: بن زوننبرگ

  نام اين تبليغات‌چی/ نماينده مطبوعاتی افسانه‌ای در بحث‌های روابط‌عمومی مدرن محو يا گم شده است. در دوران موفقيت خود…

6,000 تومان

صنعت راه‌آهن در قرن نوزدهم

 صنعت راه‌آهن در قرن نوزدهم, ايالات متحده آمريکا را دچار تحولی بزرگ نمود. اين صنعت برای روزنامه‌نگاران و ديگر نويسندگانی…

7,000 تومان

اعلان خدمت عمومی

 اعلان خدمت عمومی، ابزارهای روابط‌عمومی هستند که برای انتشار رايگان آگهی‌ها بکار برده می‌شوند. شيوه مرسوم کميسيون ارتباطات فدرال اين…

4,000 تومان

روابط‌عمومی

 حرفه روابط‌عمومی هر اندازه هم که قديمی‌باشد، ماهيت آن به صورتی که امروزه آن را می‌شناسيم به حرفه کاملاً جدی…

11,000 تومان

برنامه ريزی سياست عمومی

 تعيين سياست عمومی‌مستلزم درک محدوديت‌ها و محرک‌هايی است که توسط سياست‌های دولت تعيين شده‌اند و می‌توانند بر توانايی سازمان‌ها در…

15,000 تومان

پروپاگاند

پروپاگاند واژه propaganda از ريشه لاتين به معنای پراکندن و فرارسانی کردن است. در خنثی‌ترين معنای خود به مفهوم اشاعه…

10,000 تومان

خصوصی كردن افكار عمومی (و «عمومی كردن» افكار خصوصی)

خصوصی كردن افكار عمومی (و «عمومی كردن» افكار خصوصی) كتاب‌ها، مقالات، اخبار بلند و سرمقاله‌های بسياری تأثير برداشت شركت‌های بزرگ…

6,000 تومان

ترويج

ترويج  ترويج، كه قرينه‎ای برای تبليغات است، توسط شركت‌ها برای هوشياری مردم و ارتقاء سطح آگاهی آن‌ها و همين طور…

6,000 تومان

پرونده‌ سوابق كاری

پرونده‌ سوابق كاری پرونده‌ سوابق شامل مدارکی از دستاوردهای يک دانشجو يا کارورز حرفه‌ای است. پرونده‌ سوابق به‌ويژه در مصاحبه‌های…

4,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: ارل نيوسام

ارل نيوسام ممکن است ارل نيوسام ارج نهادن به قدرت واژگان را با گوش سپردن به گفته‌های پدر متديست و…

7,000 تومان

نظريه شبکه

نظريه شبکه نظريه شبکه ارتباط تنگاتنگی با نظريه سيستم‌ها دارد. اين نظريه بخش مهمی‌از نظريه سيستم‌هاست که به راه‌های جريان…

7,000 تومان

روابط سودمند متقابل

روابط سودمند متقابل رابطه سودمند متقابل (MBR)، خروجی بسيار مطلوب و هنجاری روابط‌عمومی مؤثر است. يك رابطه سودمند متقابل (رسم)…

15,000 تومان

مديريت واحد روابط‌عمومی شرکت

مديريت واحد روابط‌عمومی شرکت برای اداره يك واحد روابط‌عمومی، يك کارگزار ارشد بايد تمامی تلاش خود را برای برقراری يک…

8,000 تومان

نظريه يادگيری

نظريه يادگيری نظريه يادگيری بر مبنای اين اصل است كه افراد نگرش‌ها را از طريق تجربيات و پيام‌های مستقيمی‌كه به…

6,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: ساموئل اينسال

ساموئل اينسال ساموئل اينسال (١٩٣٨-١٨٥٩) يك غولِ غول اقتصادی بود كه از روابط‌عمومی برای ايجاد يك امپراتوری مالی كه نهايتاً…

6,000 تومان